Promovenda Saira Jahangir-Abdoelrahman

Inflatiemanagement in Suriname

Saira Jahangir-Abdoelrahman studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Suriname.

Emailsjahangir@cbvs.sr

Inflatie is een verschijnsel dat in de economie doorgaans een negatieve lading heeft en bestreden wordt. De reden is dat inflatie kosten met zich meebrengt wat tot uitdrukking komt in verstoring van de functies van het geld, de onzekerheid bij het nemen van consumptie- en investeringsbeslissingen vergroot, het economisch verkeer ontregelt, de inkomensverschillen groter maakt, leidt tot een verlies van vertrouwen en zelfs tot sociale onrust. De kosten zijn hoger naarmate de inflatie sneller oploopt en grilliger is. Een stabiele en lage inflatie daarentegen blijkt op termijn op verschillende wijzen bij te dragen tot de verwezenlijking van macro-economische doelstellingen zoals investeringen en de werkgelegenheid. Het effectief beteugelen van inflatie is dan ook een cruciaal onderdeel van het economisch en monetair beleid.

Effectief inflatiemanagement vereist een samenspel van meerdere actoren, met name van de centrale bank en de overheid. Daarnaast is een faciliterend institutioneel kader nodig. Vooral in kleine open economieën, zoals de Surinaamse, speelt naast de binnenlandse oorzaken, geïmporteerde inflatie een rol. Maar ook vanwege specifieke omstandigheden en gedragingen binnen de economie is een gecoördineerde aanpak van belang.

In het onderhavig onderzoek wordt aan de hand van Suriname als case study nagegaan welke instrumenten effectief zijn bij de inflatiebeteugeling in kleine open ontwikkelingseconomieën. Hiertoe zal de effectiviteit van drie instrumenten: wisselkoers, overheidsbegroting en inkomen worden getoetst. Inzicht in het relatieve belang van de instrumenten waarmee inflatie effectief kan worden beteugeld, faciliteert een doelgerichte aanpak en het realiseren van macro-economische doelen.