Promovenda Sabrina Dinmohamed

Home making practices van immigranten. Over thuis voelen van Hindostanen in Nederland.

Sabrina Dinmohamed studeerde organisatie antropologie.
Email : alquimista.research@gmail.com

Het onderwerp van deze studie bestaat uit de dagelijkse materiële en immateriële praktijken waarmee immigranten een thuis creëren. In de wetenschappelijke literatuur is er vooral aandacht besteed aan de domeinen waarin migranten integreren. Hoewel we al veel weten over de opname van migranten in de ontvangende samenlevingen, gaan de gangbare perspectieven voorbij aan de wijze waarop zij in het dagelijks leven een thuis creëren. Hierdoor missen we belangrijke inzichten over de wijzen waarop zij zich hechten aan de ontvangende samenleving.

Thuis kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Het wordt beschouwd als een plaats die sociale en psychologische betekenis heeft voor de groep, met name herkenning en veiligheid. Huidige onderzoeken naar het thuis van immigranten richten zich op de hechting van personen aan plaatsen, objecten, personen en voedsel, waarmee vertrouwdheid en veiligheid wordt gecreëerd. Dit thuis voelen komt onder andere tot uiting in de binding met een specifieke plaats, met materiële objecten uit het land van herkomst, en in de inrichting van hun huizen, die weer uitdrukken hoe migranten integreren en gehecht blijven aan het nieuwe thuisland. Het concept home making duidt dit proces. Dit onderzoek betoogt dat immigranten geen homogene groep vormen en dus verschillende wijze een home creëren. De concepten nostalgie, culturele identiteit en assimilatie worden gebruikt als lens om de verscheidenheid van integratieroutes te bestuderen. Als onderzoeksgroep is gekozen voor de Hindostaanse gemeenschap in Nederland.

Dit onderzoek draagt bij aan de bestaande home literatuur doordat het de heterogeniteit in home making in kaart brengt. Verder worden bestaande integratie studies aangevuld door de aandacht voor het dagelijks leven van migranten vanuit het perspectief van de immigrant. Veruit de meeste perspectieven over de integratie van immigranten schrijven voor hoe zij zich moeten gedragen en negeren hoe zij zelf hun integratie zien. Instellingen en beleidsmakers kunnen deze kennis toepassen bij het maken van integratiebeleid, maar ook migranten kunnen hiermee hun leven beter legitimeren.