ANBI

De promotiekamer is een ANBI

De promotiekamer is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een ANBI, ook wel een goede doelenstichting genoemd. Schenkers hoeven geen belasting te betalen en giften mag u aftrekken van de inkomstenbelasting. De belastingdienst onderscheidt twee soorten giften. De gewone gift waarbij een drempel voor eigen rekening komt en die afhankelijk is van het jaarinkomen van de donateur. En de periodieke gift waarvoor geen drempel geldt. Hierbij is van belang dat de donateur vijf aaneengesloten jaren hetzelfde bedrag aan de promotiekamer schenkt. De periodieke gift wordt notarieel vastgelegd en de kosten hiervan komen voor rekening van de promotiekamer.

Voor meer informatie over ANBI’s en giften, zie de website van de belastingdienst.

 

Download Jaarrekening 2016 (PDF)
Download Jaarrekening 2015 (PDF)
Download Jaarrekening 2014 (PDF)

De bestuurder ontvangt een bruto maandsalaris conform schaal 14 van de CAO voor Nederlandse universiteiten.